Profesjonalne usługi
CRO

Firma BioStat® oferuje usługi CRO dla firm farmaceutycznych oraz przedstawicieli środowiska naukowego. Prowadzimy pojedyncze i wieloośrodkowe, retrospektywne, prospektywne, inwazyjne i nieinterwencyjne badania o różnym stopniu zaawansowania - wszystkie zgodnie z zasadami GCP i obecnie obowiązującymi przepisami prawa farmaceutycznego. Ponadto prowadzimy i monitorujemy anglojęzyczne badania kliniczne realizowane za granicą.

Statystyki medyczne
Zarządzanie danymi
Analiza okresowa
Przygotowanie sprawozdania końcowego
Zarządzanie projektami
Szkolenie naukowców
Centralny monitoring badań
Monitorowanie badań na miejscu
eCRF.biz
Elektroniczne kwestionariusze obserwacyjne oparte na oprogramowaniu eCRF.biz
Zgodność systemu z CFR 21 part 11
Funkcje: zapytanie o dane, audytoryjność, tworzenie kopii zapasowych danych itp.
Zasługi badawcze
Projektowanie badań we współpracy z liderem KeyOpinion
Przygotowanie dokumentacji badawczej (protokół testowy, plan analizy statystycznej, kwestionariusz obserwacji, materiały pacjenta)
Pomoc w publikowaniu wyników badań
Wsparcie KOL w przygotowaniu do prezentacji wyników badań na kongresach i sympozjach
Kwestie formalne i prawne
Negocjacje i kontraktacja badaczy i ośrodków
Rozliczenia finansowe dla ośrodków badawczych, badaczy i uczestników
Przedkładanie badań do Komisji Bioetycznej i URPL